söndag 30 maj 2010

♥ Till mor ♥Mor, lilla mor, vem är väl som du?
Ingen i hela världen.
Du är mig nära i bön, i dröm,
Vart jag så ställer färden.
Än kan jag höra, fast åren flytt,
Hastiga steg, som vandra
Flitens och arbetets offerväg
Alltid till hjälp för andra.
Mor, lilla mor, vem är väl som du?
Ingen i hela världen.

Än kan jag höra din stämma varm
Tala vänliga orden.
Mor, lilla mor, vem är väl som du?
Ingen på hela jorden.
Ingen kan älska mig såsom mor,
Ingen kan så försaka,
Kunde jag, kunde jag blott en gång
Skänka dig det tillbaka!
Mor, lilla mor, vem är väl som du?
Ingen på hela jorden.

Astrid Gullstrand

Puss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar